تخصص

ثبت درخواست های سفارشی

ویدانیک با به کارگیری نیروهای متخصص در پاور الکترونیک، به تولید محصولات متناسب با نیاز مشتریان می پردازد.

مقالات  و آموزش

مقالات منتخب در حوزه حفاظت از برق، تبدیل و موضوعات مرتبط.

پروژه ها

ویدانیک سوابق خوبی را در زمینه طراحی، ساخت و اجرا انواع منابع تغذیه، مبدل ها، سیستم های کنترلی و تجهیزات الکترومکانیکی برای بسیاری ازشرکت ها، صنایع و سازمان های بزرگ در محیط های صنعتی، نظامی و دریایی به اثبات رسانده است. برخی از پروژه های موفق ما را مشاهده کنید.