تعمیر، نوسازی و جایگزینی

  • تعمیر، بازسازی

با داشتن متخصصان اختصاصی، می توانیم به سرعت پیشنهاد و توصیه هایی برای تعمیر، بازسازی یا سایر خدمات و راه حل ها ارائه دهیم.

  • تعمیر

تجهیزات ما به گونه ای طراحی شده اند که بالاترین زمان مصرف را در طول عمر عملیاتی خود داشته باشند. در صورت بعید خرابی سیستم، تعمیرات سریع ضروری است به همین جهت ما با در دسترس داشتن تمامی قطعات و تجهیزات می توانیم سریع و کارآمد از شما پشتیبانی کنیم.

  • نوسازی

در طول تعمیر و نگهداری، مهندسان ما اجزای مهم تجهیزات شما را از نزدیک بررسی می کنند. وقتی زمان آن فرا رسید، به طور معمول پس از دهمین سال عملیاتی، ویدانیک یک بسته نوسازی را برای افزایش طول عمر ارائه می دهد و هزینه های بالای تعویض را از بین می برد. فن ها، خازن ها و PCB های مهم جایگزین می شوند که منجر به یک دهه قابل اعتماد دیگر می شود.