نظارت و اجرا

جهت رفع سریع مشکلات کاربران و قرار دادن تجهیزات در بالاترین عملکرد، ویدانیک امکان نظارت از راه دور بر محصولات را نیز فراهم کرده است.