Helideck OBSTRUCTION Light

  • Input Voltage: 100-240VAC / 2VDC
  • Power: 6w
  • Color: Red | steady
  • IP Protection: IP66

این چراغ با نور ثابت قرمز، ارتفاع و موقعیت دکل را برای خلبان جهت جلوگیری از برخورد بالگرد به دکل ها و سازه ­ها در شب مشخص می­ کند.