Helideck Surface Light

  • Input Voltage: 100-230VAC / 2VDC
  • Power: 15W
  • Color: Red | 120Fpm
  • IP Protection: IP66

از این چراغ ­ها برای تضمین روشنایی 360 درجه روی محل فرود بالگرد استفاده می­ شود. از این سیستم تحت عنوان Status Light Repeater نیز یاد می­ شود.