Homing Beacon Light

  • Input Power Supply: 220VAC / 24VDC
  • Power: 45W
  • Color: White | 90RPM
  • IP Protection: IP65

Homing Beacon مجموعه ای از LEDهای چشمک زن سفید است که بر روی دکل کشتی نصب می شود و با چرخش 90 دور بر دقیقه (RPM) موقعیت شناور را برای خلبان تعیین می ­کند.