اینورتر مدل VSIB-61

  • Input Power Supply: 12|24|48VDC
  • Output Voltage: 115|120|220| 230|240VAC
  • Cont. Output Powe: 2-5 kW

اینورترهای سری VSIB-61 برای کاربردهای تجاری، صنعتی و نظامی مناسب اند. اینورترها برای سیستم های الکترونیکی مانند رایانه، مانیتور، چاپگر، رادیوها، لامپ های فلورسنت، دیزل ژنراتور و پنل های خورشیدی ایده آل هستند.