اینورتر مدل VSIB-71

  • Input Power Supply: 12|24|48VDC
  • Output Voltage: 115|120|220| 230|240VAC
  • Cont. Output Power: 2-5 kW

اینورترهای سری VSIB-71 برای کاربردهای محیطی سخت، نظامی و راه آهن طراحی شده اند و دارای (ISFN) برای حذف نویزهایی هستند که معمولاً در این نوع شرایط موجود هستند.