اینورتر مدل VSIB-81

  • Input Power Supply: 20-32VDC
  • Output Voltage: 115|120| 220VAC
  • Power: : 600W-3.5 kW

اینورترهای پرتابل سری VSIB-81به گونه ای طراحی شده اند که در محیط های خشن نظامی بسیار مقاوم بوده و در سراسر جهان برای انواع کاربردهای مهم مورد استفاده قرار می گیرند.