Wave Off Helideck Status Light

  • Input Voltage: 100-230VAC / 24VDC
  • Power: 42W
  • Color: Red | 120FPM
  • IP Protection: IP66

این چراغ قرمز چشمک زن جهت آگاه کردن خلبان که در دریا امکان فرود وجود دارد یا خیر استفاده می ­شود.