تعمیرات و نگهداری

از آنجایی که خدمات به مشتریان اولویت اول ماست. تیم خدمات ویدانیک یک برنامه تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده را برای اطمینان ازعملکرد سیستم های شما در هر زمان ارائه می دهد. کارشناسان مهندس خدمات ما تمام کارهایی را که لازم است برای عملکرد سیستم شما در اوج کار انجام دهد را انجام می دهند. این به معنای آرامش خاطر، با اطمینان از کنترل هزینه و امنیت برای مهمترین فرایندهای شما است.

گزینه های قابل اجرا

  • تعمیر و نگهداری خارج از ساعات کاری و آخر هفته انجام می شود.
  • تست باتری با بانک بار خارجی
  • نظارت از راه دور بر روی سیستم و باتری ها