مجموعه سیستم هدایت و کنترل کشتی شامل محصولاتی همچون فرمان سکان، دسته تلگراف و سایر قطعات می باشد. توسط این مجموعه، اپراتور می تواند حرکت شناور مورد نظر را کنترل کند. این کنترل شامل تغییر دریچه گاز، کلاچ و تعیین حرکت به سمت port یا starboard می باشد.

علاوه بر طراحی منحصر به فرد و ساخت و ساز محکم، این محصولات بسیار انعطاف پذیر بوده به گونه ای که امکان سازگاری با انواع شناورها را فراهم می آورند. همچنین این محصولات به گونه ای طراحی شده­اند که قابلیت ادغام با محصولات دیگر ویدانیک همچون نمایشگرها و سنسور زاویه سکان را دارند.

این محصولات توسط ارتباط CAN BUS J1939 به برقراری ارتباط با دیگر اجزای موتور می پردازند.

  • فرمان سکان شناور
  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 / CAN / Modbus

تغییر جهت دسته های این محصول در جهت Port یا Starboard سبب تغییر زاویه سکان در کشتی می شود که اطلاعات ناشی از تغییرات سکان از طریق سنسور زاویه سکان به نمایشگر Master داده می شود. از این رو اپراتور می تواند با حرکت دادن دسته به سمت Port یا Starboard روی شناور مانور دهد و مسیر حرکت شناور را کنترل کند.

 

دسته مانور شناور

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 /CAN/ Modbus

این سیستم از دو اهرم جداگانه تشکیل شده است. به این صورت که یکی از اهرم ها برای کنترل دریچه گاز و دیگری برای کنترل کلاچ مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این اطلاعات ناشی از تغییرات اهرم ها توسط ارتباط CAN BUS J1939 به نمایشگر Master داده می شود.

 

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 / CAN / Modbus

تغییر دسته های این محصول در جهت Port یا Starboard سبب تغییر زاویه سکان در کشتی می شود که اطلاعات ناشی از تغییرات سکان از طریق سنسور زاویه سکان به نمایشگر Master داده می شود. از این رو اپراتور می تواند با حرکت دادن دسته به سمت Port یا Starboard روی شناور مانور دهد و مسیر حرکت شناور را کنترل کند.