Propulsion Control System

دسته مانور شناور

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 /CAN/ Modbus

این سیستم از دو اهرم جداگانه تشکیل شده است. به این صورت که یکی از اهرم ها برای کنترل دریچه گاز و دیگری برای کنترل کلاچ مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این اطلاعات ناشی از تغییرات اهرم ها توسط ارتباط CAN BUS J1939 به نمایشگر Master داده می شود.