سیستم و نمایشگر زاویه سکان شناور | Rudder Angle Indicator Systems


مجموعه زاویه سکان از سه بخش سنسور زاویه، نمایشگر زاویه و فرمان سکان تشکیل شده است.

این مجموعه با حرکت فرمان سکان در جهت Port یا Starboard سبب تغییر زاویه سکان در کشتی می شود. که اطلاعات ناشی از تغییرات سکان از طریق سنسور زاویه سکان به نمایشگر Master داده می شود.

نمایشگر هایRepeater یا تکرارکننده اطلاعات را از طریق پروتکل CANBUS یا Modbus از Master دریافت و در مکان های مورد نظر شناور نمایش می دهند.

این امکان وجود دارد که تعداد 50 عدد نمایشگر Repeater به Master متصل شود. همچنین امکان ارسال اطلاعات تیغه سکان از طریق نمایشگر Master به RTU و یا جعبه سیاه شناور در این محصولات وجود دارد.

  • فرمان سکان شناور
  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 / CAN / Modbus

تغییر جهت دسته های این محصول در جهت Port یا Starboard سبب تغییر زاویه سکان در کشتی می شود که اطلاعات ناشی از تغییرات سکان از طریق سنسور زاویه سکان به نمایشگر Master داده می شود. از این رو اپراتور می تواند با حرکت دادن دسته به سمت Port یا Starboard روی شناور مانور دهد و مسیر حرکت شناور را کنترل کند.

 

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Input Signals: 4-20mA / 0-10VDC / Pulse / Potentiometer

V70RDI یک نمایشگر زاویه سکان است. این گیج مقدار زاویه سکان را با دقت 1 درجه از 45 درجه PORT تا 45 درجه STARBOARD هم بصورت عقربه ای و هم بصورت عدد دیجیتال نمایش می دهد.

 

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Communication Protocols: RS485 / CAN / Modbus

تغییر دسته های این محصول در جهت Port یا Starboard سبب تغییر زاویه سکان در کشتی می شود که اطلاعات ناشی از تغییرات سکان از طریق سنسور زاویه سکان به نمایشگر Master داده می شود. از این رو اپراتور می تواند با حرکت دادن دسته به سمت Port یا Starboard روی شناور مانور دهد و مسیر حرکت شناور را کنترل کند.

 

  • Input Power Supply: 24VDC
  • Output Voltage: 0-10VDC
  • Output Current: 5Amp

سنسور زاویه سکان مدل VRDS77 برای ارسال موقعیت تیغه سکان به نمایشگرها، کامپیوترهای ناوبری اختصاصی و یا دستگاه های نظارتی مانند VDR / SVDR در واحدهای شناور طراحی و تولید شده است.