دریایی

ویدانیک انواع خدمات را برای کاربردهای دریایی از قایق های کوچک و زیردریایی ها گرفته تا کشتی های بزرگ ارائه می دهد.

  • GPU
  • سنسور گیج + نمایشگر
  • درایو
  • چراغ های هلی دک
  • اینورتر
  • مبدل فرکانس
  • رکتیفایر
  • سیستم کنترل کشتی