نصب و راه اندازی

ویدانیک منابع تغذیه بسیاری را برای بسیاری از ارگان ها از جمله نیروی دریایی، بیمارستانها، نیروگاههای هسته ای یا سکوهای نفتی فراهم کرده است. ما اطمینان حاصل می کنیم که تجهیزات شما به درستی مطابق آخرین استانداردها توسط مهندسان آموزش دیده حرفه ای در منطقه شما نصب و راه اندازی خواهد شد.

  • نکات پیش از نصب

ما می دانیم که هیچ دو مکان قدرت هرگز شبیه هم نیستند. قبل از نصب محصولات شما، مهندسان باتجربه ما یک تحقیق عمیق در مکان شما انجام می دهند که فاکتورهایی مانند تداوم کار، تأمین فضا و منابع الکتریکی را پوشش می دهد. ارزیابی دقیق و حرفه ای ما از هر نصب به موقع و بدون اختلال در کار انجام می شود.

  • نصب

استانداردهای کاری هنگام نصب تأثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان دارد. ما یک سرویس نصب بسیار ماهرانه، بهینه و حرفه ای را ارائه می دهیم. با تمام کارهایی که مهندسان بسیار واجد شرایط ما بر روی ارائه کامل مقررات متمرکز کرده اند، می توانید به یک راه حل قوی که بر اساس کار برجسته ساخته شده است اعتماد کنید.

  • راه اندازی

ویدانیک یک سرویس راه اندازی خبره برای اطمینان از آماده بودن سیستم شما برای ارائه فراهم می کند. متخصصان ما سیستم شما را را مطابق با هنجارهای الکترونیکی مناسب راه اندازی می کنند و بررسی دقیق عملکردهای آن را انجام می دهند.