سیستم کنترل و روشنایی هلی دک، پورت و پد | Lighting Control Panel

از سیستم کنترل روشنایی جهت تغییر و نظارت بر چراغ های هلی دک، پد و پورت استفاده می شود. سیستم روشنایی دک هلی کوپتر شامل دو بخش سیستم کنترل و چراغ های روشنایی می باشد که این پنل کنترل شامل Lighting Control Panel، Drive Box، Wave off control بوده و سیستم روشنایی شامل چراغ هایی همچون Homing beacon، Obstruction، Deck Surface، Touch Down، Edge ، Line-up ، Deck Status، Glide Slope، Overhead می باشد. از دیگر توانایی های ویدانیک در حوزه کنترل تجهیزات مربوط به هلی دک میتوان به GPU  اشاره کرد.
لازم به ذکر است که ویدانیک قادر به انجام کلیه خدمات مربوط به محاسبات دک، سیستم کنترل روشنایی دک و چراغ های هلی دک، پد و پورت می باشد.

 

 

 

  • Input Power Supply: 220VAC
  • Power: 45W
  • Color: White

این چراغ در بالای دکل اصلی نصب شده است و با چشمک 90RPM موقعیت شناور را برای خلبان تعیین می کند.

  • Input Power Supply: 110-240VAC
  • Output Voltage: 12|24|36|48VDC

از آنجایی که توانایی کنترل سیستم روشنایی یک نیاز اساسی است به همین جهت ویدانیک یک راه حل استاندارد برای روشن و خاموش کردن گروه های روشنایی شما در هلی دک ، هلی پد یا هر نوع هلی پورتی ارائه داده است.