سنسور و نمایشگر زاویه سکان شناور | Sensor and Rudder Angle Indicator

ما برای کنترل حرکت شناورها، مطمئن ترین و امن ترین راه حل ها را به مشتریان خود ارائه می دهیم.

 

 

  • Input Power Supply: 24VDC
  • Output Voltage: 0-10VDC
  • Cont. Output Power: 5Amp

سنسور زاویه سکان مدل VRDS77برای ارسال موقعیت تیغه سکان به نمایشگرها، کامپیوترهای ناوبری اختصاصی و یا دستگاه های نظارتی مانند VDR / SVDR در واحدهای شناور طراحی و تولید شده است.

  • Input Power Supply: 18-32 VDC
  • Input: 4-20mA/0-10VDC/ Pulse/ Potentiometer

V70RDI یک نمایشگر زاویه سکان است. این گیج زاویه را با دقت 1 درجه از 45 درجه PORT تا 45 درجه STARBOARD  هم بصورت عقربه ای و هم بصورت عدد دیجیتال نمایش می دهد.