این نمایشگرها بر روی بسترهای مختلف ارتباطی همانند کارت­های آنالوگ

(0-10VDC / 0-5VDC / 4-20mA / 0-30mA) و پروتکل­ های ارتباطی از قبیل ( CANBUS ،Modbus ،RS485 ،RS232) قادر به ایجاد شبکه با سنسورهای هواشناسی، ECU و سیستم زاویه سکان می ­باشند. این سیستم ها جهت قرائت پارامترهای حیاتی و مهم همچون جهت و سرعت باد، دما، فشار و رطوبت محیط و پارامترهای موتور همچون دور موتور، فشار و دمای روغن مورد استفاده قرار می­ گیرند.

نمایشگر هایRepeater یا تکرارکننده اطلاعات را از طریق پروتکل CANBUS یا Modbus از Master دریافت و در مکان­ های مورد نظر همچون شناورها، جرثقیل های سنگین و غیره نمایش می دهند.

این امکان وجود دارد که تعداد 50 عدد نمایشگر Repeater به Master متصل شود. همچنین امکان ارسال اطلاعات دریافتی از سنسورها و ECU از طریق نمایشگر Master به RTU و یا جعبه سیاه تجهیزات در این محصولات وجود دارد.

 • Input Power Supply: 18-32 VDC
 • Communication Protocols: Modbus/ RS485 / CAN
 • Input Signal: 0-10V/ 0-5V/ 4-20mA/ 0-30mA / pulse

این محصول علاوه بر قابلیت نمایش پارامترهای دما، فشار هوا (hpa) و رطوبت محیط (%)، قابلیت ذخیره­ سازی داده ­ها را نیز بر عهده دارد.

 

 • Input Power Supply: 18-32 VDC
 • Communication Protocols: Modbus/ RS485 / CAN
 • Input Signal: 0-10V/ 0-5V/ 4-20mA/ 0-30mA / pulse

این نمایشگر جهت نمایش فشار پارامترهای موتور همچون آب و روغن به کار می رود و رنج آن از 0 تا 120 (Bar) می باشد.

 

 • Input Power Supply: 18-32 VDC
 • Input Signals: 4-20mA / 0-10VDC / Pulse / Potentiometer

V70RDI یک نمایشگر زاویه سکان است. این گیج مقدار زاویه سکان را با دقت 1 درجه از 45 درجه PORT تا 45 درجه STARBOARD هم بصورت عقربه ای و هم بصورت عدد دیجیتال نمایش می دهد.

 

 • Input Power Supply: 18-32 VDC
 • Communication Protocols: Modbus/ RS485 / CAN
 • Input Signal: 0-10V/ 0-5V/ 4-20mA/ 0-30mA / pulse

این نمایشگر جهت نمایش سرعت دور موتور و گیربکس به کار می رود. رنج نمایش آن از 0 تا 5000 (RPM) می باشد. همچنین این نمایشگر قابلیت نمایش دور موتور در رنج مورد نیاز کاربر را دارد.

 

 • Power Supply: 18-32VDC
 • Input Signals: 0-5V / 0-10V / 4-20mA / 0-30mA / Pulse / CANBUS J1939 / RS485 / Thermocouple / PT100 / PT500 / PT1000

این نمایشگر جهت نمایش دمای محیط توسط انواع سنسورهای PT، ترموکوپل و سنسور هواشناسی به کار می رود. همچنین این نمایشگر قابلیت نمایش دمای پارامترهای موتور همچون آب و روغن را دارد و رنج آن از ℃ 140-20 می باشد.

 

 • Input Power Supply: 18-32 VDC
 • Communication Protocols: Modbus/ RS485 / CAN
 • Analog Input: 0-10V/ 0-5V/ 4-20mA

در این نمایشگر جهت وزش باد با دقت 3± درجه و سرعت باد با دقت 0.1m/s نمایش داده می شود. این محصول تمام تست­های مربوط به شوک و لرزش را طبق استانداردهای MIL-STD پاس کرده است.